Visi DISPUSIP GARUT

Terwujudnya Penyelanggaraan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Informasi

Misi DISPUSIP GARUT

1 Mengembangkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat.

2 Melaksanakan Penyelenggaraan Kearsipan.

3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

MOTTO DISPUSIP GARUT

Melayani Dengan Rendah Hati dan Sabar

MAKLUMAT PELAYAN DISPUSIP GARUT

Dengan Ini Kami Menyatakan Kesanggupan dan Kesungguh-Sungguhan Untuk Menyelenggarakan 

Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan.

Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dimaklumatkan Kami Siap Menerima

Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku